Cách xóa CATEGORY ARCHIVES bằng CSS Theme Flatsome

Để ẩn dòng tiêu đề “Category Archives” bạn chỉ cần copy css bỏ vào Custom CSS trong theme là được. Lưu ý: Đối với cách này sẽ ẩn luôn

Read More