Đừng chỉ sống cho riêng mình!

Nếu ai chỉ sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông Chúng ta có biết biển

Read More

Nếu chỉ còn một ngày để sống!

Tại sao mình lại không sống vui chứ? Tại sao Bạn lại không sống tử tế chứ? Tại vì Bạn có biết được là sẽ ra sao ngày

Read More