fbpx

ĐỌC THUÊ ONLINE

Dịch vụ đọc thuê online nhanh chóng, chất lượng, đa dạng

Bước 1 

Quý khách chọn giọng, gửi bài file word

Chuyển khoản ứng trước 300k

để đảm bảo thuê thật.

Bước 2

Gatiki chuyển bài cho Bạn đọc, khi xong sẽ chuyển bài lại cho Bạn

sớm nhất có thể.

Bước 3

Bạn đọc nhận Bài đọc,

Đọc xong gửi về cho Quý khách

Thống kê số phút, chi phí.

© 2018 Build with Thrive Architect.