Nếu ai chỉ sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi

Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông

Chúng ta có biết biển chết tại sao lại gọi như vậy không? Tại vì cái biển chết đó nó không có dòng chảy nào lưu thông, nó cũng không cho nước ai mà cũng không ai đổ nước cho nó được. Nên khi mặt trời chiếu xuống hơi nước nó cứ bốc hơi dần dần. Và cái biển đó độ mặn của nó cực kỳ cao tại vì nó không được trung hòa và lưu thông giữa các dòng chảy khác. Và không có bất kỳ một loài sinh vật nào có thể sống được trong vùng biển đó. Đó là lí do được gọi là biển chết.

Và trong lòng của chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta đóng lòng của mình lại, chúng ta không cho đi và chúng ta cũng không nhận lại từ ai, thì chúng ta cũng sớm biến thành một cái LÒNG CHẾT.

About the Author adchulquan


Get In Touch
>