__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"9bd08":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"9bd08":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"9bd08":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
KHO THƯ VIỆN

Đăng Ký Miễn phí Chương Trình "Mỗi Ngày Một Câu Chuyện"!

Giúp Bạn tự tin trước ống kính, kết nối bên trong với bên ngoài khi làm video xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet.

CHUL QUẦN

Tên thật: Nguyễn Xuân Hoàn

Học kinh doanh online cùng Bạn!

CHUL LÀ AI?

hoc-kinh-doanh-online

Chul Quần đến từ Hải Dương, hơn 4 năm qua, nhờ đến với kinh doanh kiếm tiền online, đã giúp Chul từ một anh xe ôm Grabbike trở thành người làm online toàn thời gian tại nhà. Mình có thời gian cho gia đình và thoải mái tự do hơn, đặc biệt là giúp đỡ được nhiều người hơn khi mới đến với kinh doanh trên internet còn nhiều bỡ ngỡ.

CHUL CÓ GÌ?

In this section, you want to advertise the 3 most important destinations on your website for new Visitors

One-on-one Consulting

Lorem ipsum dolor elitis amet,  consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt.

Group Program

Lorem ipsum dolor elitis amet,  consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt.

Digital Products

Lorem ipsum dolor elitis amet,  consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt.

Praise and Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed  eiusmod tempor  incididunt.

Paul Simmons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed  eiusmod tempor  incididunt.

HALEY STUNT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed  eiusmod tempor  incididunt.

Mary Jones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed  eiusmod tempor  incididunt.

PETER WESTON

CHIA SẺ CỦA CHUL

About [Your Name]

Write this section in third-person, meaning you should not use the words ‘I’ or ‘We’ or ‘Me’. Instead, talk about yourself objectively using 'he' or 'she'. Use this space to show off your achievements and prove why you are the right person to be providing the services you provide. But just after you’ve talked yourself up, make sure you end on a friendly note. You don’t want to sound intimidating, you want to sound knowledgeable and friendly.

Free Download

Guide: How to Get [Benefit] Without [Pain Point]

How to Get (benefit) Without (pain point)
>