fbpx

Phần mềm obs

TẢI PHẦN MỀM OBS
(Phần mềm hỗ trợ livestream trên máy tính)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
(Xem kỹ video hướng dẫn)

LIVE HÁT HÒ TRÊN FACEBOOK
(Xem kỹ video hướng dẫn)

Leave a Comment: